#Cop Hero Thailand Magazine พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จิตอาสา904 “หลักสูตรพื้นฐาน”

พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จิตอาสา904 “หลักสูตรพื้นฐาน”

วันนี้ (วันที่ 31 ตุลาคม 2563) เมื่อเวลา 10.00 น.
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จิตอาสา904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ คณะครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา ร่วมพิธีปิดฯ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหก กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน หลักสูตรจิตอาสา 904 ขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่ บุคลกรในหน่วยงาน และประชาชน ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจน มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 โดยมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 199 คน

#ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : ญาณี PRD.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed