#Cop Hero Thailand Magazine รมช.ธรรมนัส ล่องใต้! ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่

รมช.ธรรมนัส ล่องใต้! ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่

รมช.ธรรมนัส ล่องใต้! ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่
รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย ๒๘๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๗๔ ไร่ และลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทำการปักป้ายยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ณ แปลงหมายเลข ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัสได้พบปะและให้โอวาทแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มารอต้อนรับ
ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ซึ่งการได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ ยังได้มาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายยึดคืนจากผู้ถือครองที่ดิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ได้ดำเนินการจนนำมาสู่การยึดคืนพื้นที่เพื่อนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ไม่มีที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และก่อให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รักษาที่ดินไว้เพื่อใช้ในการดำรงชีพและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” 
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ มีเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย ๒๘๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๗๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖ อำเภอในจังหวัดกระบี่ อันได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา และอำเภอลำทับ นอกจากการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดที่ดิน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และอยู่กินในพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอันมาก โดยรวม ๔ แปลง มีเนื้อที่ยึดคืนถึงประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่เศษ สำหรับการ 
ปักป้ายคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข ๖๐๓ เนื้อที่ประมาณ ๓,๖๑๗ ไร่ แห่งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถจะนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
“ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed