พิธีปิดการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 3”

พิธีปิดการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 3”
พิธีปิดการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 3“
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 3” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เข้าร่วม อาทิ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๗๒ ราย ด้วย
ทั้งนี้ การอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อภารกิจสำคัญของราชการ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงานของผู้เข้ารับการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก)

#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed