ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed