ส.ป.ก. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๑

ส.ป.ก. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๑
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๑
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๑๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูปร่วมพิธี โดยมี พลเรือตรี ศราวุธ กิ่งมณี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี
โดยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในครั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวาระของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีผู้เข้าร่วมนำโดย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายวรรณชัย เชียงทอง นายช่างสำรวจอาวุโส นางสาวสุชีพ อยู่เลิศ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ และนางสาวดาริน เพชรานันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กำหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ตามมติของมหาเถรสมาคม ซึ่งพิธีในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นครั้งที่ ๑๑ โดยส่วนกลางจัดพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ณ วัดศูนย์กลางของจังหวัด หรือสถานที่ตามความสมควรของแต่ละจังหวัด บทสวดที่ใช้ในพิธี ประกอบด้วยบทสวดที่เป็นสิริมงคล ๓๕ บทสวด โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จะมีขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งที่ ๑๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *