ส.ป.ก.ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 “DGAwards 2020”

ส.ป.ก.ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 “DGAwards 2020”

ส.ป.ก.ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 “DG Awards 2020”
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 08.30 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี2563 “DG Awards 2020” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ (ชั้น 3) สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมนำชมวีดีทัศน์รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแลโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,926 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาครัฐ(ส่วนกลาง) จำนวน 315 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ(ส่วนภูมิภาค)
จำนวน 1,609 หน่วงาน ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed