ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบอสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบอสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี
ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบอสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

ส.ป.ก. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบอสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน ครบรอบอสัญกรรม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินนายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลนี นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักต่างๆข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บริเวณริมสระน้ำ) เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

          
        
	      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *