จังหวัดราชบุรี – มอบโล่รางวัลการประกวดโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – มอบโล่รางวัลการประกวดโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
จังหวัดราชบุรี 9/12/63
ราชบุรีมอบโล่รางวัลการประกวดโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
บ่ายวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ห้องประชุมอาคารอารีน่า หมู่ที่ 17 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลการประกวดโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบแผนรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนปฏิบัติการให้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะฝอยหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อำเภอบ้านโป่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านโป่งขึ้น โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนแนวความคิด Banpong Circular Economy กำหนดให้ชุมชนบ้านรางพลับ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนออกไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านโป่ง มีเป้าหมายให้ปริมาณขยะทั่วไปลดลง ให้บ้านโป่งเป็นเมืองสะอาด โดยกำหนดให้มีโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการครั้งแรกในปี 2562 สำหรับในปีนี้ เป็นปีที่ 2 มีหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลงานเข้ารับการประกวด จำนวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชน การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อน และขยายผลการจัดการมูลฝอยในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ต่อไป
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข่าว COP Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
ทีมงานผู้สื่อข่าว
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่าปาน
ศูนย์ข่าว Cop HeroThailand Magazine จังราชบุรี
โทร.081-627 4337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed