ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ปี 2564 (เขตตรวจราชการที่ 15) ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ปี 2564 (เขตตรวจราชการที่ 15) ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ 15) ประจำปี 2564 โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ 17) ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ใน 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 ราย คือ นายสมัย แก้วภูศรี เกษตรกรจังหวัดลำพูน 2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ราย คือ
1.) นายสุแก้ว พรหมจักร์ เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 2.) นายทัศน์ สุทธิกุล เกษตรกรจังหวัดลำพูน
3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 ราย คือ 1.) นายประเวศน์ โปธิตา เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 2.) นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เกษตรกรจังหวัดลำพูน
4. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 3 ราย คือ 1.) นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 2.) นายคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์ เกษตรกรจังหวัดลำพูน 3.) นายกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรจังหวัดลำปาง

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed