ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) ได้ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประชุมครั้งนี้ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม โดยมี ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 โดยที่ประชุม ได้พิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แต่ละสาขาประจำปี 2564 จำนวน 4 สาขา คือ
1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
(ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา)
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 1 ราย เป็นเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ราย ได้แก่ เกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
(ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา)
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาปราชญ์เกษตรระดับประเทศในขั้นตอนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed