ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of tha year ประจำปีงบประมาณ 2563

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of tha year ประจำปีงบประมาณ 2563

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมออนไลน์ทางไกล( Video conference) จากห้องประชุมจาริน ส.ป.ก. โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ “คนเก่ง คนดี” ภายในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างให้บุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติ ได้พัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ราย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด 3 กลุ่ม
โดย ส.ป.ก. ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 และมาตรการ Social Distancing โดยใช้การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.


          
        
	      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed