#Cop Hero Thailand Magazine บริษัท เอ ไอ เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี กำจัดเชื้อไวรัส โคโรนา โควิด-19

บริษัท เอ ไอ เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี กำจัดเชื้อไวรัส โคโรนา โควิด-19

ครอบครัวเสี่ยใหญ่ตระกูลโพธิ์พัฒนช้ย บริษัท เอ ไอ เทคโนโลยี่ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลโพธาราม กำจัดเชื้อ COVID-19
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ครอบครัวนี้ได้ทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลโพธาราม โดยมี
นายแพทย์เกรียงศักดิ์คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กำลังจะปรับปรุงห้องพิเศษให้เป็นห้องความดันลบ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาล ถือเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการแพร่กระจายทาง
อากาศหรือทางฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) ได้บางสภาวการณ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาล ต้องดำเนินการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานพยาบาลอื่นๆต่อไป โดยโรงพยาบาลโพธาราม ได้ขยายพื้นที่การปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้แก่ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องแยกโรค ห้องคลอด ห้องพ่นยา ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ และห้องทันตกรรมเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ญาติและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลโพธาราม ที่ว่า “โรงพยาบาลแห่งความศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชน” ก็มีความคิดเห็นว่าสมควรเป็นประโยช์ จึงตัดสินใจที่นำอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัท เอ ไอ เทคโนโลยี่ จำกัด โดยมีครอบครัวโพธิ์พัฒนชัย ได้บริจาคเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และชุดกรองอากาศแรงดันลบ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลโพธารามเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรโรงพยาบาล หลังจากนั้นนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามได้เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมือดังกล่าว จากตระกูลโพธิ์พัฒนชัย พร้อมกล่าวคำขอขอบพระคุณ และกล่าวคำอวยพรว่าโรงพยาบาลโพธาราม ขอให่ท่านและบริษัท เอ ไอ เทคโนโลยี่ จำกัด จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรีอง ในหน้าที่การงาน และให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป
ภาพ/ข่าว
@DJ ต้อย ตี่วิด Cop Hero Thailand Magazine
จ.ราชบุรี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *