ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ แผนบูรณาการพื้นที่ (เขต 17) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ แผนบูรณาการพื้นที่ (เขต 17) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ แผนบูรณาการพื้นที่ (เขต 17) ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาสผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ระบบ Application Zoom เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ และนำผลลัพธ์ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โอกาสนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจภารกิจงานและการพิจารณาแผนงานตามนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed