พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจ ตม.จว.นครราชสีมา

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจ ตม.จว.นครราชสีมา
วันที่ 29 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.วิทวัส บูรณะ ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ปกติ ทั้งนี้ ผบช.สตม. ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
1.ให้เพิ่มความเข้มในการสืบสวนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประการใด เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากตรวจพบหรือได้รับรายงานพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาทางด้านปกครอง รวมถึงทางวินัยหรือทางอาญาอย่างเฉียบขาดทุกราย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร.1212/2537
2.การปฏิบัติในการรับคําร้องขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, การอนุญาตให้อยู่ต่อ กําชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง กําหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจสอบหลังจากอนุญาต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 ธ.ค.63 มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้รับอนุญาตให้อยู่และทํางานในราชอาณาจักร ได้ 2 ปี ซึ่งมีกระบวนการของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง แรงงาน และจะเพิ่มขั้นตอนให้ สตม.เข้าไปจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ BIOMETRICS จึงขอให้มีการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งนี้ให้ศึกษาทําความเข้าใจ ประกาศ ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้กําลังพลเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
4.ต้องมีมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ในการเข้าจับกุมหรือตรวจสอบคนต่างด้าวให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อให้พร้อมก่อนเข้าทําการตรวจสอบจับกุม ภายหลังการจับกุมให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิดและประชาชนทั่วไปโดยให้กักตัวและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
การแต่งเครื่องแบบ และทรงผมเจ้าหน้าที่ตํารวจชายทุกนายให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 ซม. ห้ามแรเงา เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงต้องเก็บมวยผมโดยใช้อุปกรณ์สีดํา เท่านั้น และให้ปฏิบัติตามระเบียบขณะแต่งเครื่องแบบ, การใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้เกิดความบกพร่องโดยเด็ดขาด
และ ผบช.สตม. ได้มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ ณ ตม.จว.นครราชสีมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สตม.สวนพลู

กัณฑ์เอนก บก.ข่าว Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed