พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการป้องกันการแพร่ระบายโควิด-19 ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์, ตม.จว.เพชรบุรี และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สตม.

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการป้องกันการแพร่ระบายโควิด-19 ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์, ตม.จว.เพชรบุรี และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สตม.

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการป้องกันการแพร่ระบายโควิด-19 ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์, ตม.จว.เพชรบุรี และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สตม.

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564
พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช สตม.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด บก.ตม.3 ในเขตพื้นที่จว.ประจวบคีรีขันธ์,จว.เพชรบุรี โดยเชมี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ให้การต้อนรับพร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตชด.146, สภฺ.คลองวาฬ เข้าร่วมประชุม ในการประสานการปฏิบัต​ิในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ให้ติดตามสถานการณ์ บูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  2. เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคลคนเข้า-ออก การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะการแฝงตัวเข้า-ออกประเทศในทุกช่องทาง
  3. สืบสวน ปราบปราม จับกุม การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขบวนการนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีแผนในการปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ตลอดจนติดตามทางสื่อโซเชียลจะมีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย
    4.ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประการใด ทั้งการเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี หากตรวจพบหรือได้รับรายงานพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาทางด้านปกครอง รวมถึงทางวินัยหรือทางอาญาอย่างเฉียบขาดทุกราย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.1212/2537
  4. การปฏิบัติในการรับคำร้องขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, การอนุญาตให้อยู่ต่อ กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจสอบหลังจากอนุญาต
  5. ให้ หน.เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง และติดตามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลกรณีมีการพาดพิงถึงหน่วยงานให้พร้อมชี้แจงได้ทันที
    7.ต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สตม.สวนพูล
กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed