นครพนม มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนเหล่ากาชาด จังหวัดนครพนม

นครพนม มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนเหล่ากาชาด จังหวัดนครพนม
จ.นครพนม มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทย์ดำรง ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนาภักดีี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางกรรณิกา กองฉลาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม วั ประจำปี 2564 จังหวัดนครพนม มอบทุนการศึกษา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 14 ทุน
มอบทุนการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 22 ทุน รวมจำนวน 36 ทุน ในโอกาสเดียวกันกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันบริจาคเงินทุนการศึกษา จำนวน 48,000.-บาท เพื่อมอบเป็นทุนในการศึกษา โดยมี ปลัดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed