ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน วันที่ 25 ก.พ. 2564

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
วันที่ 25 ก.พ. 2564

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
วันที่ 25 ก.พ. 2564

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 420 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมทั้งอำเภอว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่ง ส.ป.ก. ได้มีการส่งแผนที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบแผนที่ว่ามีแนวเขตทับซ้อนกับหน่วยงานราชการใดหรือกฎหมายใดหรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวเขตที่ทับซ้อนกับหน่วยงานหรือกฎหมายฉบับอื่น 
      การร่วมประชุมครั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการอื่น ๆ อีก 10 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญของ ส.ป.ก.และเจตนารมณ์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน การปฏิบัติงานที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรโดยรวม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed