ผู้ตรวจราชการ ส.ป ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจราชการ ส.ป ก.
และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจราชการ ส.ป ก.
และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกำแพงเพชร

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  10.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
  ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
 จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดกำแพงเพชร มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
   ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการปฏิบัติงานคำแนะนำต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  

ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed