เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการในที่ดินพระราชทาน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการในที่ดินพระราชทาน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ไปตรวจราชการในที่ดินพระราชทาน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed