รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน จ.นราธิวาส

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน จ.นราธิวาส
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายธนชัย เงินมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา/อุปสรรค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส อำภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed