พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ(bmw) ออกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนใส่หน้ากากอนามัย

พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ(bmw) ออกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนใส่หน้ากากอนามัย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อ รายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาล ได้ออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น และได้มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่กระทำการใดๆอันอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

              สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยการนำของ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้ชีวิตประจำวันโดยระมัดระวังป้องกันตนเองให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้หน่วย ตม. ทุกแห่ง นำรถตรวจการณ์อัจฉริยะ (bmw) ออกประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะหรือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุข และมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

            พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ (bmw) ออกประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง ไปตามหมู่บ้าน แหล่งชุมชน โดยประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเกิดคสามตระหนักรู้ในการระวังป้องกัน โดยเริ่มต้นจากตนเอง  อีกทั้งยังได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด อันเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ “ตม.ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

           ขอให้พี่น้องประชาชน ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุข เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ไม่รวมกลุ่มมั่วสุม ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด

            เพื่ออนาคตของประเทศไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “เราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” ตรวจคนเข้าเมือง อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองโฆษก สตม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed