#Cop Hero Thailand Magazine ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประชุมรายงานผล ผู้ป่วยโรค โควิด-19 และยอดกลับภูมิลำเนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประชุมรายงานผล ผู้ป่วยโรค โควิด-19 และยอดกลับภูมิลำเนา

นครพนม ประชุมรายงานผล COVID-19
ไร้ป่วยรายใหม่ ยอดกลับภูมิลำเนา 10,249 คน
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 98/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19" โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16:00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 2,645,703 คน รักษาหายแล้ว 723,188 คน เสียชีวิต 184,325 คน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) มีผู้ติดเชื้อใหม่ 13 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,839 คน รักษาหาย 2,430 คน เสียชีวิต 50 ราย ติดจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย สถานที่ชุมนุม 1 ราย อาชีพเสี่ยง/พื้นที่แออัด 2 ราย ตรวจก่อนทำหัตถการ 1 ราย ค้นหาเชิงรุก 3 ราย สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย กำลังรักษา 1 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 86 ราย สิ้นสุดการติดตาม 71 ราย ผลตรวจยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 84 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 4 ราย ยอดสะสม 56 ราย สิ้นสุดการติดตาม 41 ราย คงเหลือ 15 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 4 ราย สิ้นสุดการติดตามแล้ว 3 ราย คงเหลือติดตาม 1 ราย สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 25 เมษายน 2563 ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563) ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. เดินทางเข้ามารายใหม่ 17 คน รวมสะสม 10,249 คน สิ้นสุดการติดตาม 8,504 คน คงเหลือ 1,745 คน อยู่พื้นที่ อำเภอบ้านแพง 123 คน อำเภอนาทม 82 คน อำเภอศรีสงคราม 110 คน อำเภอท่าอุเทน 55 คน อำเภอนาหว้า 131 คน อำเภอโพนสวรรค์ 151 คน อำเภอเมืองนครพนม 348 คน อำเภอปลาปาก 103 คน อำเภอวังยาง 49 คน อำเภอเรณูนคร 92 คน อำเภอนาแก 393 คน และอำเภอธาตุพนม 108 คน) ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 35 ราย
ภาพ/ข่าว สสจ. เทพพนม รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed