สืบ ตม.3 จับหญิงรับจ้างแต่งงานและปลอมเอกสาร ต่อวีซ่า

สืบ ตม.3 จับหญิงรับจ้างแต่งงานและปลอมเอกสาร ต่อวีซ่า

เลื่อนสอบ ตม. 96 อัตรา
ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และ สตม ได้กำหนดพื้นที่สอบในจังหวัดปทุมธานี
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบกับคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 3927/2564 ลงวันที่ 26 เม.ย. 64 เรื่องให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม โดยห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
สตม.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สอบแข่งขันทุกท่าน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดฯ สตม. จึงขอเลื่อนการสอบออกไปโดยไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการสอบอีกครั้ง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 64

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed