รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักต่างๆ อาทิ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้อง 205 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
    การประชุมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีสาระสำคัญ คือ การวางผังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บ้านทัปปะตี จังหวัดจันทบุรี, การดำเนินการจัดตั้งศูนย์พืชสมุนไพรทางภาคเหนือ อาทิ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน การจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed