#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดินหน้าสู้ภัย โควิด-19

นครพนม ประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดินหน้าสู้ภัย โควิด-19

นครพนม หารือวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด เดินหน้าสู้ภัยโควิด 19
วันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมทีมเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เกษตรจังหวัดนครพนม พาณิชย์จังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม คลังจังหวัดนครพนม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ วาย อี ซี และกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมกันหารือและวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมภายใต้สถานการณ์โควิด -19
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการเชิญตัวแทนทุกภาคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมมาร่วมกันหารือถึงปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของแต่ละทีม ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่หาข้อมูลและประชุมทีมย่อมมาแล้ว ว่าจังหวัดควรปรับเปลี่ยนแนวทางในส่วนใดบ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบภาคเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มเกษตรกร ห้างร้าน สถานประกอบการ ไปจนถึงและการส่งออก เพราะสถานการณ์ในครั้งนี้มีผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกันในหลาย ๆ ส่วน ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจโรงแรมที่ต้องหยุดให้บริการ ส่งผลตามมาให้ภาคการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ห้างร้านที่ต้องงดการจำหน่ายสินค้าทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดไม่มีการหมุนเวียน หรือในภาคของการส่งออกก็เช่นเดียวกันที่กระทบในหลายภาคส่วน ทั้งด้านแรงงาน การค้าการลงทุน ดังนั้นในวันนี้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละทีมจะมีการสรุปรายละเอียดเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของสภาพปัญหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบ กับส่วนของข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ ซึ่งจะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก เริ่มตั้งแต่แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง ไปจนถึงแผนระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนทุกคนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะนำไปเสนอต่อคณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณาประมวลผลในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ออกมาในโอกาสต่อไป ตามความเหมาะสมของสถานกาณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็น มาตรการเปิดตลาดชุมชน เปิดถนนคนเดิน เปิดร้านอาหาร ร้านตัดผม การค้าและส่งออกระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งทุกมาตรการต้องมีแนวทางรองรับที่ชัดเจน ที่ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามในการแก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขอบคุณภาพข่าว : อ๊อด ปชส. #เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed