#Cop Hero Thailand Magazine “ผู้นำต้องทำก่อน” นายอำเภอพบพระ – หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

“ผู้นำต้องทำก่อน”

นายอำเภอพบพระ – หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

.Cop Hero Thail Magazine
“ผู้นำต้องทำก่อน”
นายอำเภอพบพระ- หัวหน้าส่วนราชการ- ผู้นำท้องที่- ผู้นำท้องถิ่น- ประชาชน ร่วม
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักนายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามหลักการพัฒนา ผู้นำ ต้องทำก่อน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระร่วมกิจกรรม การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแนวทางการสร้างฟื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
นายณัฐชัย สุดตาชาติ พัฒนาการอำเภอพบพระ ประสานบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ร่วมส่งเสริมประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพราะเป็นแนวทางออกและนำพาทุกคนรอดพ้นวิกฤตได้
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า
เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลูกผักสวนครัวไว้ทานกันเอง เพื่อเป็นช่วยเหลือกันในช่วงเกิดวิกฤตโควิด มีแหล่งอาหาร พืชผักสวนครัวต่างๆเพิ่มศักยภาพของครัวเรือน
จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการ พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ปลูกผักสวนครัวไว้กินที่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร โครงการปลูกผักสวนครัว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ในช่วงวิกตโควิด และมีผัก ปลอดสารพิษไว้รับประทานกัน
นายณัฐชัย สุดตาชาติ พัฒนาการอำเภอพบพระ
กล่าวว่า
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ในทุกระดับเกิดการชะลอตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า โควิท ไนททีน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึ่งได้ดำเนินโครงการ แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั่งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ และเป็นแนวทางการสร้างฟื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั้นคงทางอาหาร เป็นแนวทางออกและนำพาทุกคนรอดพ้นวิกฤตได้
ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการนี้ ได้กำหนดห้วงเวลาดำเนินการดังนี้ ในช่วงเดือน เมษายน 2563 ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนตนเอง ในระดับอำเภอ ให้เชิญชวนนายอำเภอ ปลูกผักสวนครัว ในบริเวณบ้านพักนายอำเภอ และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมปลูกผักในบ้านพักตนเอง ตามหลักการ การพัฒนา ผู้นำ ต้องทำก่อน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ประสานบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคเอง
มี หัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.ช่องแคบ ทหารสาธารณสุขอำเภอพบพระ เกษตรอำเภอพบพระ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ. หลังที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก
บุญจิต /รายงาน
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/ภาพข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed