เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายภูริปัญญา เกิดศรี ผู้อำนวยการกลุ่มแก้ไขปัญหาที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า ในการจัดหาหรือจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาจัดสรรให้สมาชิกสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตรกรรม รวมถึงเรื่องการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดจากการเช่าซื้อที่ดิน นอกจากนี้ ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ และนำเสนอแผน โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่องของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 แปลง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed