ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการพื้นที่ ตม.จว.ชลบุรี

ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการพื้นที่ ตม.จว.ชลบุรี

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการพื้นที่ ตม.จว.ชลบุรี

วันนี้ (12 ก.ค.64) เวลา 16.00 น.
พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม จว ชลบุรี ทั้ง ยังได้ติดตามความคืบหน้า คดี บุคคลต่างด้าวชาวจีน ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามนโยบายปฏิบัติราชการ ดังนี้
1.ให้ศึกษาข้อกำหนดฯฉบับที่ 27 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติในการเข้าช่วยเหลือประชาชนและให้เตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ให้กับตำรวจภูธรในพื้นที่ และถือปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขหรือ ศบค.กำหนด
2.กำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการ ตร. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมตามแนวทางที่ ตร.กำหนด โดยพิจารณาปรับรูปแบบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและการบริการประชาชน
3.นโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วโดยไม่กักตัวตามแผน Phuket Sandbox ในขั้นตอนต่อไปจะเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวรวมถึง จว.ชลบุรี(พัทยา) ให้มีการเตรียมการรองรับและศึกษาข้อมูลในการควบคุม ดูแล นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
4.จากเหตุคนจีนยิงตำรวจชลบุรี กำชับให้เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีคนต่างด้าวสัญชาติจีนให้ตรวจสอบ สืบสวนก่อนการอนุญาต และตรวจสอบหลังได้รับอนุญาตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการเพิกถอนทุกราย ให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
5.สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสายพันธ์ใหม่ ให้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
6.กำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ตร. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ
รายงานสถานการณ์ทั่วไป
เหตุการณ์ปกติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed