DSI ขานรับการปราบปรามการทุจริต กรณีทุจริตในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย สำหรับอาคารสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นความสำเร็จร่วมกันของภาครัฐ

DSI ขานรับการปราบปรามการทุจริต กรณีทุจริตในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย
สำหรับอาคารสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นความสำเร็จร่วมกันของภาครัฐ

DSI ขานรับการปราบปรามการทุจริต กรณีทุจริตในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย
สำหรับอาคารสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นความสำเร็จร่วมกันของภาครัฐ
ตามที่ปรากฏข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีการตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอาคารสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินเกือบ 40 ล้านบาท พบคุณสมบัติรถไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีต้นทุนไม่เกินคันละ 10 ล้านบาท เตรียมส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้อง นั้น
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากได้มีประชาชนเข้ายื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอาคารสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน 8 แห่ง โดยมีผู้ประกอบการรายเดียวกันเป็นผู้ชนะการแข่งขันในการประกวดราคา และผู้ชนะการเสนอราคารายดังกล่าวมิได้นำเสนอหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อและมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตขึ้นเอง (ชุดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ) หรือนำของเก่าใช้แล้วมาทำการดัดแปลงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดหอน้ำพร้อมบันได มีการนำชุดเครนยกสิ่งของ (Industrial crane) ใช้แล้ว ซึ่งมิได้ออกแบบมาเพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย มาทำการดัดแปลงแล้วจำหน่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้ทำการสืบสวน โดยสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ) เป็นผู้สืบสวนและพบมูลความผิดทางอาญา โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 179/2555 ถึงคดีพิเศษที่ 186/2555 รวม 8 คดี โดยกรณีขององค์การบริหาสวนตำบลราชาเทวะ เป็นคดีพิเศษที่ 184/2555 และเนื่องจากกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงส่งเรื่องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อดำเนินการไต่สวนตามกฎหมายต่อไป และนำมาซึ่งการชี้มูลความผิดดังกล่าวและในเรื่องต่อๆ ไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน พร้อมทุ่มเททรัพยากร และบูรณาการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
Cr.DSI

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed