ข่าวประชาสัมพันธ์ นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
เพื่อลดความแออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อบก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (เคาเตอร์ J,L,M,N)
-ขออยู่ต่อระยะยาว ประเภท Non-Immigrant Visa อาทิเช่น NON-O, NON-B, NON-ED
-เกษียณอายุ
-เยี่ยมคู่สมรส/เยี่ยมบุตร
-สามีไทย/ภรรยาไทย/อุปการะบุตร
-ธุรกิจ
-ครู/นักเรียน
-องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม
-Tourist Visa (TR-60), Tourist MT Visa
-Special Tourist Visa (STV)
ให้เข้ามาติดต่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน เท่านั้น
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
บก.ตม.1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

📢📢Announcement📢📢
Due to the current situation of the cornavirus epidemic has become more severe.
And there are many infected people.
To reduce congestion the risk of infection the Immigration Division 1
therefore arks for cooperation from those who will come to apply for permission stay in the Kingdom at
Chaengwatthana Government Center (J,L,M,N counter)
-Extension Visa ex Extension of Long stay for Non-Immigrant
Visa ex. NON-O, NON-B, NON-ED
Retirement
Visiting a spouse or children
Having a spouse or children who are Thai
Business
Teacher /Student
International organization /Foundation
/Association
Tourist Visa (TR-60), Tourist MT Visa
Special Tourist Visa (STV)
to contact and submit an application to stay.
Before the expiration date not more than 3 days in advance only.
*Starting from 20 July 2021
Immigration Division 1 apologizes for any inconvenience if the situation improves.
We will notify you of the changes in the future.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed