รมช.กษ.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.กษ.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.กษ.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พื้นที่บ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยลงพื้นที่ตรวจราชการ ในภารกิจสำคัญเรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนบ้านแหลม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 187 ไร่ โดยจะเร่งติดตามทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าติดตามเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างเป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป
"บ้านแหลม"เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชน คือ อาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง ทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลม คือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการกันเอง สร้างเม็ดเงินเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
        วิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตง ที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้ออาหารทะเลสดๆ จากแหล่งขายสินค้าของชุมชน และเยี่ยมชมการทำประมงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ การวางอวนจับปู จับปลาผ่านบริการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
      วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลม ถือเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย เป็นกันเองและอยู่อย่างพอเพียง เป็นวิถีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นลูกหลาน ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หาดูได้ยากในปัจจุบันนี้

ที่มาแหล่งข่าว : ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed