กรมศุลกากร รายงานผลการตรวจพบการกระทำความผิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1,807 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 1,356.97 ล้านบาท

กรมศุลกากร รายงานผลการตรวจพบการกระทำความผิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1,807 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 1,356.97 ล้านบาท

ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

สำหรับผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1,807 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 1,356.97 ล้านบาท

ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มีดังนี้

 1. ผลการจับกุมยาเสพติด
  • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. (ชุดปฏิบัติการ Seaport Interdiction Task Force: SITF) ได้เข้าตรวจสอบบริษัทขนส่งย่านรองเมือง ข้างทางรถไฟหัวลำโพง พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ไอซ์) ซุกซ่อนอยู่ในเทียนไข(เทียนหอม) บรรจุอยู่ในกล่องน้ำตาล 18 กล่อง น้ำหนัก 59.5 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 208.25 ล้านบาท
 • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. (ชุดปฏิบัติการ Seaport Interdiction Task Force: SITF) ได้เข้าตรวจสอบสินค้า (หมอน และ ที่นอน) ที่บริษัทแห่งหนึ่ง พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ไอซ์) จำนวน 10 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ในที่นอนลายผ้าขาวม้า น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 13 คดี มูลค่า 1,190.11 ล้านบาท

 1. การจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากรโดยด่านนครศรีธรรมราช ตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 1 คัน บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เชียรใหญ่ – นครศรีธรรมราช ผลการตรวจสอบพบน้ำมันดีเซล มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน ประมาณ 10,000 ลิตร มูลค่า 150,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน้ำ มันเชื้อเพลิง ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทน้ำมันดีเซล จำนวน 17 ราย 11,715 ลิตร มูลค่า 186,302 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 11 ราย 705 ลิตร มูลค่า 18,918 บาท

 1. การจับกุมสินค้าเกษตร
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ได้ทำการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าบริเวณถนนเพชรเกษม ตำบลยางนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 คัน พบกระเทียม มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน 14,000 กิโลกรัม มูลค่า 238,000 บาท ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 58 คดี มูลค่า 1,438,985 บาท
 2. การจับกุมบุหรี่
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสงขลา ได้ทำการตรวจค้นโรงเรือนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบพบบุหรี่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน 1,147 ลัง (371,500 ซอง) มูลค่า 33.43 ล้านบาท ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 49 คดี มูลค่า 38.7 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 56 คดี มูลค่า 936,719 บาท
  ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : #ศุลกากร

กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed