รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง

เช้าวันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ พันโท.กัมพล ล้อตระกานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยมี พันเอก.มีชัย นิลศาสตร์ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 พันเอก.ธงชัย มีอนันต์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 และ พันเอก.นิธิไชย บุญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการรับการสนับสนุนต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำยาทากันยุงชนิดสเปรย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบไว้ให้กับโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม ไว้ป้องกันการถูกยุงลายกัด และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ ณ โรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
………………………………

#กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed