#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม นำประชาชนเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด-19 สร้างวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง

นครพนม นำประชาชนเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด-19 สร้างวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง

นครพนม นำประชาชนเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 สร้างวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดำริ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา และประชาชนประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี และประกอบพิธีมอบถุงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี ได้ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยในโอกาสนี้ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดำริ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง ได้เป็นตัวแทนทุกคนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย โดยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ
หลังจากนั้นทุกคนได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 10 ไร่ ที่ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ภายในฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดำริ บ้านทางหลวง ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล ปลูกไผ่เลี้ยง ปลูกกล้วยเพิ่มระหว่างไม้ผลที่มีอยู่เดิม การทำปศุสัตว์ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ 30 % ซึ่งจะมีทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่สำหรับปลูกข้าว 30 % พื้นที่สำหรับปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอยและปลูกยาสมุนไพร 30 % และที่เหลืออีก 10 % สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
สำหรับการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีระยะเวลาการจ้างงานระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคมถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทุกคนจะได้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทจำนวน 60 วัน ไม่นับวันทำพิธีเปิดและปิดโครงการ ทั้งนี้จะมีการจ่ายค่าตอบแทนทุก ๆ 10 วัน
//ภาพข่าว ปชส.
//เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *