#Cop Hero Thailand Magazine ก.แรงงาน จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา “ช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19”

ก.แรงงาน จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา “ช่วยผู้ประสบภัย โควิด-19”

‘ก.แรงงาน’ จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง 1,550 อัตรา ‘ช่วยผู้ประสบภัยโควิด – 19’

ก.แรงงาน สนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน อัตรา 300 บาท/วัน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

วันนี้ (4 พ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมเชิญถุงพระราชทานวางในพานด้านหน้าโต๊ะหมู่ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้รับถุงพระราชทาน จำนวน 50 ถุง โดย โครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโลน่า (โควิด – 19) ที่ต้องหยุดการทำงานกับนายจ้างและเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงาน

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน อัตรา 300 บาท/วัน ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
4 พฤษภาคม 2563
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed