#Cop Hero Thailand Magazine จ.นครพนม อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เผยลงทะเบียนกลับจากภูเก็ต วันนี้ 44 คน”พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว”มอบชุดกาวน์กันน้ำ 130 ชุด

จ.นครพนม อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เผยลงทะเบียนกลับจากภูเก็ต วันนี้ 44 คน “พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” มอบชุดกาวน์กันน้ำ 130 ชุด

นครพนม อัพเดท สถานการณ์ COVID-19
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เผยลงทะเบียนกลับจากภูเก็ตวันนี้ 44 คน
“พลตำรวจเอกอดุลย์” มอบชุดกาวน์กันน้ำ 130 ชุด
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ครั้งที่ 104/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา มอบชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 130 ชุด โดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 18 คน ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,987 คน หายป่วยแล้ว 2,740 คน เสียชีวิต 54 ราย ประวัติเสี่ยง ศูนย์กักกัน ผู้ต้องกัก ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด จำนวน 18 ราย เพศหญิง 17 ราย อายุระหว่าง 13.22 ปี เพศชาย 1 ราย อายุ 10 ปี จำนวนผู้ป่วยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา (ชาย) กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี 1,697 คน ภาคเหนือ 94 คน ภาคกลาง 379 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน และภาคใต้ 706 คน
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย กำลังรักษา 0 ราย รักษาหายแล้ว 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 98 ราย สิ้นสุดการติดตาม 83 ราย ผลตรวจยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 96 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 67 ราย สิ้นสุดการติดตาม 52 ราย คงเหลือ 15 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
ในส่วนของการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวนผู้เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 จำนวนสะสม 10,669 คงเหลือติดตาม 322 คน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวนสะสม 1,464 คน คงเหลือติดตาม 1,464 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 37 ราย ส่วนยอดผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนก่อนเดินทาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จำนวน 44 คน จำนวนผู้เดินทาง รายใหม่ 55 คน สะสม 74 คน (ไม่ได้ลงทะเบียน 31 คน) สิ้นสุดการติดตาม 0 คน คงเหลือ 74 คน (ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น NPM-COVID19 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ภาพ/ข่าว สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed