สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและ เปิดที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่ ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ตม.จว.กาฬสินธุ์ , ตม.จว.มหาสารคาม,ตม.จว.บุรีรัมย์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและ เปิดที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่ ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ตม.จว.กาฬสินธุ์ , ตม.จว.มหาสารคาม,ตม.จว.บุรีรัมย์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและ เปิดที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่ ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ตม.จว.กาฬสินธุ์ , ตม.จว.มหาสารคาม,ตม.จว.บุรีรัมย์

ตามนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วันนี้ (21 ก.ย.64) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.4,พล ต ต ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวานกุล รอง ผบก.ตม.4,พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5,พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรดี รอง ผบก.ตม.6 ,พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผบก.ตม.6 เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ และ เปิดอาคารที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.กาฬสินธุ์
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มหาสารคาม
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วย ดังนี้
รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลายให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งการตรวจอนุญาตการขออยู่ต่อ การขอรับ/ขอเปลี่ยน Visa, การรับแจ้งที่พักตามมาตรา38, การรายงานตัว 90 วัน
ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการดึงดูดชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย จะอนุญาตคนต่างด้าว 4 กลุ่ม ให้พำนักระยะยาว ได้แก่กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง, กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงาน และกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะได้รับยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์ เช่น อาจไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน ซึ่งจะมีแนวทางออกมาให้ถือปฏิบัติต่อไป
ให้เพิ่มช่องการติดต่อกับคนต่างด้าวด้วยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น การขออยู่ต่อ online /การแจ้ง 90 วัน/การรับแจ้ง 24 ชมให้ทันต่อบริบทในยุคนี้
เมื่อรัฐบาล มีมาตรการผ่อนคลาย จะเกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการสกัดกั้น ปราบปรามจับกุม
การปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวังการถูกถ่ายคลิป แล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
แนวคิดของ สธ.เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ที่จะต้องนำไปปรับใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้อยู่ได้ เนื่องจากโควิดยังคงอยู่กับประเทศกับโลกไปอีกระยะหนึ่ง เราต้องสามารถปรับสมดุลการดำเนินชีวิต เราต้องคิดเสมอว่าคนที่อยู่รอบข้างเราอาจเป็นผู้ติดเชื้อ เราต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆหน่วยต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ และจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจาก สตม.
กรณีพบข้าราชการตำรวจในสังกัดหรือครอบครัวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาต้องรีบเข้าไป ดูแลในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข การรับการรักษาที่สถานพยาบาล การแยกกักตัวตลอดจนดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การช่วยเหลืออื่น ๆ ตามขีดความสามารถ
กรณีหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หรืออาคารบ้านพักขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
#กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมและ เปิดที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่ ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ตม.จว.กาฬสินธุ์ , ตม.จว.มหาสารคาม,ตม.จว.บุรีรัมย์

ตามนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วันนี้ (21 ก.ย.64) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.4,พล ต ต ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวานกุล รอง ผบก.ตม.4,พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5,พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรดี รอง ผบก.ตม.6 ,พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผบก.ตม.6 เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ และ เปิดอาคารที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ณ ที่ทำการ ตม.จว.ร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.กาฬสินธุ์
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มหาสารคาม
-เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วย ดังนี้
รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนคลายให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมรองรับ ทั้งการตรวจอนุญาตการขออยู่ต่อ การขอรับ/ขอเปลี่ยน Visa, การรับแจ้งที่พักตามมาตรา38, การรายงานตัว 90 วัน
ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการดึงดูดชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย จะอนุญาตคนต่างด้าว 4 กลุ่ม ให้พำนักระยะยาว ได้แก่กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง, กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงาน และกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะได้รับยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์ เช่น อาจไม่ต้องรายงานตัว 90 วัน ซึ่งจะมีแนวทางออกมาให้ถือปฏิบัติต่อไป
ให้เพิ่มช่องการติดต่อกับคนต่างด้าวด้วยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น การขออยู่ต่อ online /การแจ้ง 90 วัน/การรับแจ้ง 24 ชมให้ทันต่อบริบทในยุคนี้
เมื่อรัฐบาล มีมาตรการผ่อนคลาย จะเกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการสกัดกั้น ปราบปรามจับกุม
การปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวังการถูกถ่ายคลิป แล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
แนวคิดของ สธ.เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ที่จะต้องนำไปปรับใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้อยู่ได้ เนื่องจากโควิดยังคงอยู่กับประเทศกับโลกไปอีกระยะหนึ่ง เราต้องสามารถปรับสมดุลการดำเนินชีวิต เราต้องคิดเสมอว่าคนที่อยู่รอบข้างเราอาจเป็นผู้ติดเชื้อ เราต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆหน่วยต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ และจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจาก สตม.
กรณีพบข้าราชการตำรวจในสังกัดหรือครอบครัวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาต้องรีบเข้าไป ดูแลในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข การรับการรักษาที่สถานพยาบาล การแยกกักตัวตลอดจนดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การช่วยเหลืออื่น ๆ ตามขีดความสามารถ
กรณีหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หรืออาคารบ้านพักขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
#กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine : รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed