ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับ สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. (ประธานฝ่ายไทย) นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมระหว่าง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยมี Mr. Stepan Golovin ที่ปรึกษาอาวุโสและรองหัวหน้าคณะผู้แทน สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําราชอาณาจักรไทย เป็นประธานฝ่ายรัฐเซีย โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการให้สินเชื่อและการประเมินมูลค่าที่ดินเกษตร หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาพิเศษสําหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และความร่วมมือด้านอื่น ๆ กับสหพันธรัฐรัสเซีย

ทั้งนี้ นอกจากประเด็นการประเมินมูลค่าที่ดินด้านการเกษตร ส.ป.ก. ยังมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม (Land landscape architecture) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use planning) และหลักในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use control) ซึ่งจะมีการพิจารณาดำเนินการร่วมกับสหพันธรัฐเซียต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed