เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการ และมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการ และมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการ และมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จ่าเอก ธวัชชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (ฝายพญาโฮ้ง) หมู่ 6 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ และเส้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซาก ซึ่งมีลมมรสุมพัดผ่านพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของทุกปี โดยโครงการดังกล่าวสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ในช่วงหน้าฝนนั้น ก็จะระบายน้ำลงสู่ลำคลองธรรมชาติหลายเส้นทางในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโครงการ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้ ในการนี้ รมว.กษ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01 ) แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 34 ไร่ 14 ตารางวา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ใด้รับการจัดที่ดิน รวมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 59 โครงการ พื้นที่ 234,305 ไร่ ครอบคลุม 41 ตำบล 11 อำเภอ โดยผลการจัดที่ดิน ณ วันที่ 12 ตุลาคม
2564 ส.ป.ก.พัทลุง ได้อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 28,284 ราย 40,762 แปลง เนื้อที่ 211,535 ไร่ พื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 22,770 ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ส.ป.ก.พัทลุง มีแผนงานมอบ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 324 ราย มีผลดำเนินการจำนวน 325 ราย 433 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,294 ไร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed