ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯ.เฉลิมชัย และคณะ ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน( ส.ป.ก.4-01)แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯ.เฉลิมชัย และคณะ ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน( ส.ป.ก.4-01)แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯ.เฉลิมชัย และคณะ ตรวจราชการและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน( ส.ป.ก.4-01)แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง
เมื่เวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ.และคณะ นอกจากเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง การมอบวัสดุปัจจัยทางการเกษตร และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว รมว.กษ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 10 ราย 10 แปลง เนื้อที่ 77 ไร่ 52 ตารางวา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ใด้รับการจัดที่ดิน และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.ตรัง) มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 364,671 ไร่ มอบ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว จำนวน 23,494 ราย 29,284 แปลง เนื้อที่ 302,095 ไร่ พื้นที่ยังไม่ดำเนินการประมาณ 32,000 ไร่ และในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ส.ป.ก.ตรัง มีแผนมอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 324 ราย โดยดำเนินการมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จำนวน 453 ราย 543 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,993 ไร่ หลังจากนั้น เวลา 11.30 น. รมว.กษ. และคณะ ได้ลงพื้นที่เขตก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาว ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาว ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถบริหารจัดการภารกิจทั้งระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การขับเคลื่อนงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed