ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดย ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. การประชุมครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการขอจำหน่ายหนี้สูญโครงการเลี้ยงวัวกลุ่มโล๊ะไม้อ้อในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การขอจำหน่ายหนี้สูญโครงการส่งเสริมปลูกชาจีนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย การขอจำหน่ายหนี้สูญโครงการความร่วมมือไตรภาคี (ปลูกไผ่กิมซุง) จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ และเร่งแก้ไขปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญของเกษตรกรในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ทำกินบนผืนดินส.ป.ก.และประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed