เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และนายเอกพงศ์ นัอยสรัาง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการขยายผล โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นแปลงที่ดินของนางสายฝน กานนท์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
นางสายฝน เล่าว่า "เดิมทีขายไอศกรีมอยู่กรุงเทพฯ ตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่จังหวัดน่าน เนื่องจากพ่อและแม่อายุมากแล้ว อยากกลับมาดูแล พอกลับมาบ้านก็ทำเกษตร เริ่มแรกปลูกข้าวโพด แต่รายได้ไม่ดี ไม่เพียงพอ จึงหันมาปลูกพืชตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพืชผักผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ด้วย ทำให้ไม่ต้องซื้อคนอื่น ส่วนที่เหลือกินก็นำไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ต่อมาปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการขยายผลแบบโครงการหลวง จึงได้ปลูกผักและส่งขายให้กับโครงการหลวง ได้เริ่มสร้างโรงเรือนโดยการสนับสนุนมุ้งโรงเรือนและพลาสติกจากโครงการหลวง ส่วนตัวได้ลงทุนไม้และปรับพื้นที่ และได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับ ส.ป.ก. และปี 2563 เริ่มกิจกรรมในแปลงเพิ่มขึ้นเป็นพวกไม้ผล กระท้อน กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ทำผักกางมุ้งด้วย เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และพันธุ์พื้นเมือง" ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก เพื่อทางรอดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรได้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขบนผืนดิน ส.ป.ก. สืบไป จากนั้นช่วงบ่าย เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะไดีประชุมรับฟังปัญหาการขับเคลื่อนงานของภาคเหนือ และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคการเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริบทพื้นที่ภาคเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed