รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Zoom Meeting

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Zoom Meeting

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ได้ร่วมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง 214 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2564/2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาภัยแล้ง ปี 2564/2565
-โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
-โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed