ส.ป.ก. ประชุมประเด็นผลักดัน (ร่าง) ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค พ.ศ. 2565

ส.ป.ก. ประชุมประเด็นผลักดัน (ร่าง) ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค พ.ศ. 2565

ส.ป.ก. ประชุมประเด็นผลักดัน (ร่าง) ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค พ.ศ. 2565
        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือประเด็นที่จะผลักดันใน (ร่าง) ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักวิชาการและแผนงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application : Zoom Meeting) โดยผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (กคร.) ได้รายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. ในการจัดประชุมเอเปคใน ปี พ.ศ.2564 และร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญที่ประสงค์จะผลักดันเข้าสู่ (ร่าง) ปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค ปี พ.ศ.2565 ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ.2565 ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์
        สำหรับการประชุมเอเปค หรือชื่อภาษาไทย คือ การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคในปี พ.ศ. 2565 จะดำเนินการผลักดันการพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเอเปคเข้าสู่โลกยุคหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ยั่งยืนและสมดุล ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Model ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed