#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติ โควิด-19

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติ โควิด-19

นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง สั่งลุยให้กำลังพลรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 63 เวลา 15.30 .น พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สนองตอบต่อตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อย่างรวดเร็ว สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย จากเกษตรกรในพื้นที่รอบค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยดำเนินการปฏิบัติในเรื่อง “โครงการ หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เริ่ม Kickoff พร้อมกันทั้งกองทัพบก หน่วย ร.3 พัน.3 ได้ลงพื้นที่ชุมชนรอบพื้นที่ของหน่วย จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ลงพื้นที่ถนนสินค้าเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนซื้อผัก ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและชุมชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ซึ่งนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรที่ออกมาจำหน่ายในช่วงเวลานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนำไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหารและจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับกำลังพลน้องเล็กของกองทัพบก โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
__พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ยังมุ่งมั่นที่จะรับซื้อพืชผัก ผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก อยากให้การสนับสนุนรัฐบาลในการก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย และหน่วย ร.3 พัน.3 ยังมีความจำเป็นต้องนำพืชผักมาประกอบเป็นอาหารประจำในทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะสามารถได้รับพืชผักที่สด ..ใหม่..นำมาประกอบเลี้ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับกำลังพลได้ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำกำชับและมอบนโยบายให้หน่วยทหารทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ภาพข่าว เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
นครพนม ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำทีมให้กำลังพลรับซื้อปลาช่วยเกษตรกรโดยตรงสนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19
__ พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ได้รับรับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในลำน้ำสงคราม บ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี อำเภอท่ออุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัส โควิด – 19 และมาตราการเคอร์ฟิวทำให้พ่อค้า แม่ค้าที่เคยเข้ามารับซื้อเพื่อไปจำหน่ายตามตลาดนัด ตลาดสด ร้านอาหาร ทั้งในและต่างจังหวัด ไม่มารับซื้อปลานิล จึงทำให้มีปลานิลตกค้างในกระชังจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลี้ยงปลานิลในกระชังในลำน้ำสงคราม โดยทางสำนักงานพานิชย์จังหวัดได้จัตสถานที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรได้นำปลานิลมาจำหน่ายด้วยตนเอง ในราคากิโลกรัมละ 60บาท ดังนั้นเพื่อให้สนองตอบตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการสนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ เพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยดำเนินการปฏิบัติในเรื่อง “โครงการ หน่วยทหารลงพื้นที่ จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” หน่วย ร.3 พัน.3 ได้ลงพื้นที่บริเวณสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครพนม จัดซื้อผลผลิตโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการสนับสนุน ผลผลิตของเกษตรกรและชุมชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพผู้เลี้ยงปลาโดยตรงที่นำมาจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรที่ออกมาจำหน่ายในช่วงเวลานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนำไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหารและจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับกำลังพลน้องเล็กของกองทัพบก เพิ่มคุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีส่งผลต่อร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
__พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังนำปลาสดใส่ถังขนาดใหญ่มาวางจำหน่ายแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เนื่องจากช่องทางจำหน่ายปกติได้รับผลกระทบด้านตลาดจำหน่าย ร้านอาหารลดคำสั่งซื้อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัด และมีฝนตก อาจทำให้ปลาน็อกน้ำตาย จำเป็นต้องเร่งขายในราคาถูก หน่วย ร.3 พัน.3 ยังมุ่งมั่นที่จะรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก อยากให้การสนับสนุนรัฐบาลในการก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย และหน่วย ร.3 พัน.3 ยังมีความจำเป็นต้องนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารประจำในทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะสามารถได้รับผลผลิตที่สด ..ใหม่..นำมาประกอบเลี้ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับกำลังพลได้ดีอีกทางหนึ่ง สนองตอบตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำกำชับและมอบนโยบายให้หน่วยทหารทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
นครพนม รายงาน COVID-19
28 วันต่อเนื่อง ไม่พบป่วยรายใหม่ ยอดกลับจากภูเก็ต 249 คน
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 106/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพรวมทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 3,822,860 คน อาการรุนรแง 48,211 คน รักษาหายแล้ว 1,302,297 คน เสียชีวิต รวม 265,076 คน สำหรับสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,992 คน รักษาหายป่วยแล้ว 2,772 คน เสียชีวิต 55 คน ประวัติเสี่ยง การค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วย 1 ราย เพศหญิง อายุ 59 ปี จังหวัดยะลา สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย นอกจากนี้ยังพลผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 2 ราย เพศชาย อายุ 46 และ 51 ปี เดินทางจากคาซักสถาน ตรวจพบจากแนวทางการคัดกรองผู้ที่มาจากต่างประเทศ จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,697 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 380 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 708 ราย
ในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย และตลอดระยะเวลา 27 วัน ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 104 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 17 ราย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยัน 2 ราย ไม่พลเชื้อ 102 ราย รอผล 0 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 73 ราย คงเหลือ 17 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ยอดจำนวนผู้เดินทางสะสม 2,822 คน คงเหลือติดตาม 2,822 คน ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เดินทางรายใหม่ 18 คน ยอดสะสม 249 คน คงเหลือติดตาม 249 คน ส่วนการติดตามการใช้หน้ากากอนามัยในสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) หน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวนคงเหลือ 179,860 ชิ้น อัตราการใช้ต่อวัน 4,292 ชิ้น ระยะเวลาใช้หมด 42 วัน หน้ากากอนามัย N95 จำนวนคงเหลือ 3,256 ชิ้น อัตราการใช้ต่อวัน 153 ชิ้น ระยะเวลาใช้หมด 21 วัน
ภาพข่าว สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
นครพนม มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องเขย่าโลหิตแก้ปัญหาคลังเลือดไม่เพียงพอ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ได้โลหิตที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แก้ปัญหาคลังโลหิตของโรงพยาบาลไม่เพียงพอในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ประชาชนออกมาบริจาคน้อยกว่าปกติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมรับมอบและแสดงความขอบคุณ
สำหรับเครื่องเขย่าโลหิต เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับหน่วยรับบริจาคโลหิต เพราะโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายเมื่อเข้าสู่ถุงกักเก็บโลหิตแล้วจะเกิดการแข็งตัว ทำให้เวลาบริจาคโลหิตทุกครั้งต้องมีการเขย่าถุงโลหิตอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องเขย่าโลหิตจะทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ำหนัก ใช้เป็นตัวประมวลผลและสั่งการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ถุงโลหิตเขย่าไปมาด้วยความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ตัวยาที่อยู่ในถุงจะผสมกับโลหิตที่ได้รับบริจาคได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีเสียงเตือนเมื่อเลือดไหลช้ากว่าปกติ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อบุคลากรที่รับบริจาคโลหิต และที่สำคัญคือเมื่อผู้บริจาคโลหิตมีความรู้สึกผิดปกติจะสามารถกดปุ่มเรียกฉุกเฉินได้จากตัวเครื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจอีกระดับให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตว่ามีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการซื้อเครื่องเขย่าโลหิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โทร 042 511 580
ภาพข่าว ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed