ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานย่อยแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และการจัดทำแผนที่ท้ายร่าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานย่อยแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และการจัดทำแผนที่ท้ายร่าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานย่อยแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และการจัดทำแผนที่ท้ายร่าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน คณะทำงานจากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน คณะทำงานจากสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน และเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed