ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะร่วมประชุม ในการนี้นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ17 พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ สมปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ให้ร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
สำหรับการประชุมดังกล่าว นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านน้ำ พืช สัตว์ ประมง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงรายที่ต้องการขับเคลื่อนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และได้ให้ข้อเสนอแนะ เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า เพื่อลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed