มูลนิธิ “โมรียา-เอรียา” มอบทุนให้มหิดล 1 แสน

มูลนิธิ “โมรียา-เอรียา” มอบทุนให้มหิดล 1 แสน

มูลนิธิ”โมรียา-เอรียา”
มอบทุนให้มหิดล1แสน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา คุณแม่เปิ้ล นฤมล เป็นตัวแทนมูลนิธิโมรียา-เอรียา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โดยมีผู้มอบทุนการศึกษา ดังนี้
คุณนฤมล ติวัฒนาสุข มูลนิธิโมรียา – เอรียา จำนวนเงินทุน 100,000 บาท
คุณธัญดา ติวัฒนาสุข ตัวแทนจากคุณชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ (บริษัท ดีพเลิฟ จำกัด) จำนวนเงินทุน 50,000 บาท
คุณรวีวรรณ กาญจนวิสิษฐผล จำนวนเงินทุน 30,000 บาท
คุณมนพัทธ์ธน โรจน์ขจรวณิช จำนวนเงินทุน 10,000 บาท
MoriyaAriyaFoundation

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed