ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
    วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลออนไลน์จากห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 และพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed