ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายเอกพงษ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม อาทิ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้าของคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับมิติความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี และการดำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed